שאלת מחקר

מהי שאלת מחקר

שאלת מחקר היא שאלה המנחה את עבודת המחקר. היא מסייעת להסביר במה יעסוק המחקר ותוחמת אותו בגבולות ברורים. כמו כן, בשאלה זו מובעת בעיה העוסקת בתופעה או חוויה שנבקש לחקור. לרב, השאלה תתחדד ותתעצב ככל שנכיר טוב יותר את הספרות הרלוונטית בתחום ונדע מה בדיוק ברצוננו לחקור.

תוכן עניינים

מהי חשיבותה

שאלת מחקר טובה מובילה במגוון אופנים למחקר מוצלח. היא מספקת בהירות ומיקוד, עוזרת להגדיר את היקף המחקר וגבולותיו, מבטיחה שהוא בר ביצוע, ניתן לניהול, נשאר על המסלול המיועד לו ועומד ביעדיו. השאלה גם מנחה את תהליך המחקר לאורך כל אורכו, במיוחד בשלבי התכנון, איסוף הנתונים, ניתוחם ופרשנותם. השקעה בהפקת שאלה טובה תתאפשר על ידי חשיבה וניתוח ביקורתיים ותוביל ל לתובנות משמעותיים וליכולת ליצור מחקר רלוונטי ומשפיע בתחום הנחקר.

הקשר בין השאלה לנושא המחקר

נושא המחקר הוא התחום הכללי ממנו נרצה לבחור את השאלה. חשוב לזכור כי הנושא טומן בחובו המון תתי נושאים ואפשרויות הבחירה לשאלות המחקר הן רבות מספור. כפי שצוין לעיל, השאלה מנחה את המחקר ומציבה מסגרת תיאורטית ומעשית לביצוע עבודת המחקר.

גישות מחקר ומאפייני השאלות בהן

קיימות שתי גישות מחקר בעולם המחקר- גישת המחקר הכמותי וגישת המחקר האיכותני. שאלת המחקר תידרש להתאים לגישת המחקר שמאפיין את מחקרנו. על מנת לסייע לכם למקד את שאלת המחקר בהתאם לגישה המחקרית נערוך הפרדה בין שאלת מחקר כמותי לבין שאלת מחקר איכותני. המשך מאמר זה יפוצל על פי שתי גישות אלו  לשם סיפוק מידע ממוקד ורלוונטי בהתאם לכל גישה אולם ראשית, נציג בקצרה את ההבדלים הבולטים בין שאלה כמותית לאיכותנית.

ההבדלים המרכזיים בין שאלת מחקר כמותי לבין שאלת מחקר איכותני

ההבדלים בין שאלה כמותית לאיכותנית באים לידי ביטוי במספר מאפיינים:

ניסוח שאלת מחקר

פתיחת השאלה ואופייה. שאלות מחקר כמותי מתחילות בדרך כלל במילות שאלה שהתשובה אליהן היא תמציתית וממוקדת, לדוגמא: “האם קיים הבדל”, “האם קיים קשר”, “מהו שיעור”. מנגד שאלות מחקר איכותני מתחילות בדרך כלל במילות שאלה שמזמינה לתשובה עמוקה ובעלת נפח אשר מסבירה עניין סבוך או חוויה באופן מורחב. כך למשל, “מהם”, “כיצד”, “מדוע”, “איך”, “באילו אופנים” וכיוצא בזאת.

מהלך המחקר

מהלך המחקר שהשאלה תכוון אותנו לערוך. שאלה כמותית נוטה להתמקד במדידה ומציאת נתונים סטטיסטים, לדוגמא: “האם יש קשר בין זמן ההמתנה לרופא לבין שביעות רצון המטופל?”. לעומת זאת שאלות מחקר איכותני נוטות לחקור תופעות מורכבות, חוויות, בעיות ואת הגורמים להן, לדוגמא: “מהו הגורם העיקרי המשפיע על שביעות רצון המטופלים בשירותי הבריאות?”.

מטרת המחקר

הטענה שאליה נגיע. שאלה כמותית מכוונת למצוא טענה שיהיה אפשר להכליל את ממצאיה על אוכלוסיות גדולות, לדוגמא: “האם הלימודים המקוונים מובילים להישגים טובים יותר מלימודים פרונטליים?”. מנגד, שאלה איכותנית תכוון למצוא טענה שמסבירה את החוויות ונקודות המבט האישיות של המשתתפים, למשל: “כיצד סטודנטים תופסים את היעילות של הלמידה המקוונת במהלך המגיפה העולמית?”.

להמשך הקריאה על שאלת מחקר בגישת המחקר שלך, יש לבחור בתמונה המתאימה